Tournaments

SATURDAY, NOVEMBER 25

Saboteur World Championship Closed tournament for winners of national tournaments.
Catan Baltic Championship main round Participation in this tournament is possible with Catan Baltic Championship ticket.
Star Wars Destiny Nationals Tournament with separate registration and participation fee. More info.
Tickets!

SUNDAY, NOVEMBER 26

Catan Baltic Championship finals Tournament for winners of Catan Baltic Championship main round.
Ice Cool Participation in this tournament is possible with any of the tickets.
Android: Netrunner Nationals Tournament with separate registration and participation fee. More info.
Magic: the Gathering sealed Tournament with separate registration and participation fee. More info.
Carcassonne spin-offs Participation in this tournament is possible with any of the tickets.
Burtošanas čempionāts (in Latvian) Participation in this tournament is possible with any of the tickets.
Ticket to Ride Participation in this tournament is possible with any of the tickets.
Kingdomino Participation in this tournament is possible with any of the tickets.
Pandemic Participation in this tournament is possible with any of the tickets.
Quoridor Participation in this tournament is possible with any of the tickets.
Klask Participation in this tournament is possible with any of the tickets.
BALTIC CATAN CHAMPIONSHIP
Time: November 25-26
Place: National Library of Latvia, Riga
Participants: anyone with basic knowledge of Catan rules and English language.
Participation fee: 8 EUR
TOURNAMENT RULES
The tournament consists of 2 days. In the first day every participant plays 4 games. In the second day the TOP 32 will play the play-offs. After each play-off round half of the participants will leave the competition, thus leaving 4 players for game four or the Big Final.
The tournament is played by the rules of local championships with the following exception:
The official language of the tournament is English. However, if all participants at the table agree that table can use a different language. In case some conversations take place in a language that is not understood by everyone at the table the content of that conversation must be translated for everyone to understand.

OTHER INFORMATION
The main aim of the tournament is to let the fans of the game from all Baltic come together and have 2 fun days playing it and making new friends.
The winner will be declared the Baltic Catan Champion 2017 and receive prizes. The highest ranking place of each Baltic country gets to represent the country in the European Catan championship 2019.
SCHEDULE
SATURDAY, NOVEMBER 25
10:00 – 10:30 Arrival and registration
10:45 The opening of the championship
11:00 – 12:30 Round 1
12:40 – 14:10 Round 2
14:10 – 15:00 Lunch
15:00 – 16:30 Round 3
16:40 – 18:10 Round 4
18:20 Announcing of day 2 participants
SUNDAY, NOVEMBER 26
10:00 – 10:20 Arrival
10:20 – 11:50 Round 5
12:00 – 13:30 Round 6
13:30 – 14:10 Lunch
14:10 – 15:40 Round 7
15:50 The Final
~ 18:00 Awarding ceremony and goodbyes

ČEMPIONĀTA NOTEIKUMI
SPĒĻU DALĪBNIEKU SASTĀDĪŠANAS KĀRTĪBA UN VĒRTĒŠANA
Spēļu pasludināšana
Pirms katra raunda tiek publiskots datora sagatavots saraksts, kurā čempionāta dalībnieki ir sarindoti pa galdiņiem. Šajā sarakstā dalībnieki var noskaidrot tā galdiņa numuru, pie kura viņiem būs jāspēlē nākamā spēle, un doties uzmeklēt atbilstošo galdiņu.
Laukuma sagatavošana
Visas spēles tiek spēlētas uz mainīgā laukuma. Laukumu sagatavo spēlētājs, kuram ir ceturtā uzsākšanas pozīcija, izņemot finālu, kur laukumu sagatavo čempionāta organizatori (tomēr, ja visi dalībnieki savstarpēji vienojas, laukumu drīkst izkārtot jebkurš no tiem). Lai izvairītos no spekulācijām par licēja ietekmi uz sauszemes un ostu izkārtojumu, laukumu saliek šādā veidā:
1. Atdala sauszemes un jūras lauciņus.
2. Sauszemes lauciņus rūpīgi sajauc ar attēlu uz leju.
3. Lauciņu kaudzīti pasniedz vienam no pretiniekiem pārcelšanai.
4. Jūras lauciņus savieno tā, lai blakus esošie cipari būtu vienādi.
5. Izveidoto rāmi aizpilda ar sauszemes lauciņiem. Pa vienam ņem sauszemes lauciņus, apgriez tos ar attēlu uz augšu un ievieto rāmī. Pirmo lauciņu novieto pie rāmja vietā, kur saiet kopā cipari „1”, savukārt pārējos izkārto spirālē uz iekšu (pulksteņrādītāja virzienā).
6. Uz sauszemes izvieto skaitļu aplīšus pa spirāli uz iekšu pulksteņrādītāja virzienā, sākot no lauciņa, kurš tika uzlikts pirmais. Ja šis lauciņš ir tuksnesis, protams, ka likšanu sāk no nākamā lauciņa.
7. Rūpīgi sajauc attīstības kārtis ar attēlu uz leju.
8. Kāršu kaudzīti pasniedz kādam no pretiniekiem pārcelšanai.
Pirmās dienas kārtība
Pirmajā dienā visi dalībnieki spēlē četrus raundus:
Pirmais raunds:
Spēlētāji datora noteiktā nejaušā kārtībā tiek sakārtoti pie galdiņiem. Ja dalībnieku skaits nedalās ar 4, tad 4-a galdiņi ir ar 3 spēlētājiem (a – atlikums, dalībnieku skaitu dalot ar 4). Uzsākšanas kārtību spēlētāji nosaka, metot abus kauliņus. Uzsāk spēlētājs, kam uzkrīt vislielākais skaitlis. Ja lielākais skaitlis ir uzkritis diviem vai vairāk spēlētājiem, viņiem (un tikai viņiem) ir jāmet kauliņi atkārtoti, līdz ir palicis tikai viens spēlētājs ar vislielāko skaitli. Šis spēlētājs liks pirmo ciematu pirmais, un viņam sekos pārējie spēlētāji pulksteņrādītāja virzienā. Pēdējā spēlētāja pienākums ir būt par spēles baņķieri.
Otrais raunds:
Spēlētāji tiek sakārtoti pēc ranga. Pēc tam tos sakārto pie galdiņiem: 1. līdz 4. vieta – pie pirmā galdiņa, 5. līdz 8. vieta – pie otrā galdiņa, utt. Ja dalībnieku skaits nedalās ar 4 bez atlikuma, tad pie tiem galdiņiem, pie kuriem jāsēž 3 spēlētājiem, dodas dalībnieki, kas atrodas ranga zemākajās vietās. Uzsākšanas kārtību spēlētāji nosaka, metot abus kauliņus. Uzsāk spēlētājs, kam uzkrīt vislielākais skaitlis. Ja lielākais skaitlis ir uzkritis diviem vai vairāk spēlētājiem, viņiem (un tikai viņiem) ir jāmet kauliņi atkārtoti, līdz ir palicis tikai viens spēlētājs ar vislielāko skaitli. Šis spēlētājs liks pirmo ciematu pirmais, un viņam sekos pārējie spēlētāji pulksteņrādītāja virzienā. Spēlētājs ar zemāko rangu ir baņķieris.
Trešais un ceturtais raunds:
Spēlētāji izvēlas savas sākuma pozīcijas un nosaka baņķieri, ievērojot to pašu principu, kā abos pirmajos raundos. Atšķirība ir tikai tajā, ka trešajam raundam rangs tiek veidots, ņemot vērā pirmā un otrā raunda rezultātus, bet ceturtajā raundā – visu pirmo trīs raundu rezultātus.
UZMANĪBU!
Sakarā ar ļoti saspringtu čempionāta laika grafiku, katra raunda laiks ir stingri ierobežots uz 1:30 h. Kad nospēlēta jau 1 h, spēlē tiks ieviests gājiena laika limits – 1 minūte. Tiklīdz ir nospēlēta 1:30 h, spēle tiek pārtraukta, atļaujot pabeigt tā brīža gājienu. Šādā spēlē nav uzvarētāja. Saprotams, ka šāds iznākums lielākoties nav vēlams nevienam, jo rangs tiek primāri veidots pēc uzvaru skaita un tikai tad pēc punktiem, tādēļ, veicot gājienus, lūdzu lieki nekavējieties, kā arī nekautrējieties mudināt spēles partnerus nodot gājienu tālāk, ja spēle ir draudīgi ievilkusies.
Svarīgi!
Jāatceras, ka visas četras pamatturnīra kārtas ir ar vienādu nozīmi. Tas, ka pēc ceturtās kārtas teorētiski ir brīvs laiks spēles pabeigšanai (jo „rindā” negaida vairs neviena cita kārta), nav iemesls šīs kārtas pagarināšanai – arī ceturtās kārtas spēles tiks pārtrauktas pēc 1:30 h.
Pirmās dienas noslēgumā tiek sastādīts rangs, kur ņem vērā visu četru raundu rezultātus. Dalībnieki, kas ieņem 1. līdz 32. vietu, cīnīsies otrajā čempionāta dienā.
Otrās dienas kārtība
Otrā diena turpinās pēc tādas pašas sistēmas, kā pirmā, ar to atšķirību, ka pēc katras kārtas turnīrā paliek tikai puse no dalībniekiem, tādā veidā finālam atstājot 4 dalībniekus.
Fināls:
Pirms fināla tiek noteikts visu pusfināla dalībnieku rangs, ņemot vērā visas līdzšinējās septiņas spēles. Šo sauc par galīgo rangu.

Lai noteiktu čempionu pie galdiņa apsēžas visi pusfināla spēļu uzvarētāji. Gājienu secību spēlētāji izvēlas, sākot ar spēlētāju ar visaugstāko rangu. Šīs spēles uzvarētājs ir čempions!
Fināla spēlē laukumu sagatavo un baņķiera funkcijas pilda čempionāta organizētāji.
SVARĪGI JĒDZIENI
Baņķieris
Baņķieris ir izejmateriālu un attīstības kāršu izsniedzējs un saņēmējs. Tikai viņam tiek nodotas izmantotās izejmateriālu un attīstības kārtis un tikai viņš izsniedz izejmateriālu un attīstības kārtis no bankas. Viņam ir mutiski jāapraksta savas darbības, kad viņš izsniedz kārtis pats sev vai arī kad nodod savas izejmateriālu kārtis bankā. Ja spēlētājs, kam pienākas pildīt baņķiera pienākumus, nav drošs, ka var ar to precīzi un veikli tikt galā, spēlētāji drīkst vienoties par citu baņķieri no sava vidus.
Spēlētāju rangs
Spēlētāju rangu nosaka, trīs kritēriji (svarīguma secībā):
• Kopējais uzvaru skaits (piemēram, spēlētājs ar 3 uzvarām vienmēr ir priekšā spēlētājam, kam izdevies uzvarēt 2 reizes).
• Kopējais UP skaits (ja spēlētājiem ir vienāds uzvaru skaits, tad spēlētājs ar augstāku kopējo UP summu ir augstākā ranga vietā).
• Kopējais procentuālo UP (%UP) skaits (situācijā, kad sakrīt gan uzvaru skaits, gan kopējais UP skaits, vietu rangā nosaka %UP summa). Spēlētāja %UP par konkrēto spēli nosaka, dalot šajā spēlē iegūto UP skaitu ar visu galdiņa spēlētāju iegūto UP summu. Lai aprēķinātu %UP spēlēm ar trīs spēlētājiem, spēles UP summa tiek palielināta par šīs spēles vidējo punktu skaitu. Ja šāda korekcija netiktu veikta, dalība trīs spēlētāju spēlēs dotu priekšrocības. Retā gadījumā, ja arī %UP skaits ir vienāds (kas galvenokārt var gadīties pēc pirmā raunda), galvenais tiesnesis izlozē, kurš no spēlētājiem ieņems augstāku pozīciju rangā.
Piezīmes:
• Spēlētāja UP nosaka, ņemot vērā arī neizspēlētās uzvaras punktu kārtis.
• Maksimālais UP skaits, ko spēlētājs var nopelnīt, ir 10. Tātad, arī tad, ja uzvarētājam spēles gaitā izdevies “sakrāt” 11 vai vairāk UP (neizspēlējot UP progresa kārtis un/vai iegūt garākā ceļa vai vislielākā karapulka karti, kad viņam ir 9 punkti), rezultātā tiks ieskaitīti tikai 10.
Spēles anketa
Visos raundos katram galdiņam pirms spēles uzsākšanas tiek izsniegta spēles anketa, kur ir rakstīts raunda numurs, galdiņa numurs, spēles dalībnieku vārdi un punktu tabula. Spēlētāji uzrāda viens otram savu čempionāta dalībnieka karti, tādējādi apliecinot, ka viņi ir tie, kas norādīti anketā. Pēc punktu ierakstīšanas spēles beigās visi spēlētāji apstiprina, ka piekrīt rezultātiem, parakstoties uz spēles anketas.
Spēlētāja krāsu izvēle
Katrā spēlē spēlētājiem jāizvēlas savu figūru krāsa. Ja uz kādu krāsu pretendē divi vai vairāki spēlētāji, tā tiek piešķirta spēlētājiem ar augstāku rangu. Pirms pirmā raunda, kad rangs vēl nepastāv, prioritāti konfliktos nosaka sākuma pozīcija.
KO DER IEVĒROT
• Nevelc garumā gājienu! Cieni arī citu spēlētāju laiku! Ja uz tavu aicinājumu tirgoties neviens neatsaucas, tas, visticamāk, nozīmē “nē”. Šajā čempionātā raundu ilgums ir stingri ierobežots, tādēļ čempionāta organizētāji var būt spiesti noteikt gājiena laika limitu vai pat pārtraukt spēli, nenosakot uzvarētāju.
• Kad esat beiguši spēli, ierakstiet rezultātus anketā un paziņojiet par spēles beigām! Izjauciet spēles laukumu, sakārtojot sauszemes lauciņus un skaitļu aplīšus atsevišķās kaudzītēs, kā arī vienkopus savācot katrs savas izmantotās figūras. Jūras lauciņus neizjauciet, jo tie katrā spēlē paliek vienādi izkārtoti. Uzvarētāja pienākums ir atnest anketu tiesnešu galdiņam!
• Kauliņiem ir pa galdu jāripo – lai tie nebūtu vienkārši „uzlikti”. Ja kaut viens no kauliņiem ir nokritis zemē vai apstājas slīpi, abi kauliņi ir jāpārmet.
• Spēles dalībnieki ir paši atbildīgi par noteikumu ievērošanas savstarpēju kontroli. Ja pēc kļūdas pieļaušanas ir uzsāktas jaunas darbības, pieļauto kļūdu vairs nedrīkst labot. Piemēram, ja uzkrita „7”, bet aizmirsās (un neviens neatgādināja) pārvietot laupītāju, bet jau aizsākās tirdzniecība un būvniecība, laupītāju vairs nedrīkst pārvietot (tomēr jāatceras, ja spēlētājs kāda iemesla pēc nevēlas pārvietot laupītāju un uzreiz cenšas uzsākt maiņu vai būvēšanu, lai no tā izvairītos, viņam ir jāņem vērā citu spēlētāju atgādinājums laupītāju pārvietot). Tāpat, ja bankā tika nolikti atbilstošie izejmateriāli, bet aizmirsās uzlikt uz laukuma attiecīgo figūru, tad pēc gājiena nodošanas nākamajam spēlētājam figūru likt uz laukuma vairs nedrīkst.
• Mutiski paziņojumi nav saistoši un gala rīcība var tikt mainīta atkarībā no spēlētāja vēlmēm. Piemēram, ja spēlētājs saka, ka laupīs no spēlētāja A, bet tad tomēr kaut kāda iemesla pēc pārdomā un grib laupīt no spēlētāja B, to drīkst darīt. Vai arī ja spēlētājs nodod bankā mālu un koku, sakot, ka būvēs ceļu, tomēr to vēl neuzbūvē, viņš drīkst, piemēram, piemaksāt labību un aitu un galā uzcelt ciemu.
• Figūra skaitās uzlikta uz laukuma tad, kad tā ir nolikta legālā vietā un spēlētājs to ir atlaidis. Kamēr spēlētājs figūru vēl nav atlaidis, viņš to drīkst pārvietot arī uz citu vietu. Tomēr, ja figūra ir atlaista, tās atrašanās vietu mainīt vairs nedrīkst.
• Vienošanās ārpus spēles noteikumiem (piemēram, solījums uzdāvināt limonādi, ja neliks laupītāju) nav saistošas nevienai no pusēm un var tikt pārkāptas bez sekām. Cita lieta, ka vienošanās partneris var to ņemt ļaunā. Tas pats attiecas uz īstermiņa aliansēm – tās nav aizliegtas, taču jebkurā brīdī var sabrukt.
• Pretinieku lēmumu ietekmēšana ar vārdiem nav aizliegta – mēs pieņemam, ka katrs dalībnieks ir spējīgs patstāvīgi pieņemt lēmumu. Ja vēlaties to spēlētāju, kas, jūsuprāt, manipulē ar citiem, „sodīt”, ir iespējams, piemēram, ar viņu netirgoties vai arī spēlēt pret viņu ar viņa paša ieročiem.
• Pretinieku fiziska iespaidošana pirms, pēc vai spēles laikā, protams, ir pilnīgi nepieļaujama un nozīmēs dalībnieka diskvalifikāciju.
• Ja esi nācis just līdzi vai arī esi čempionāta dalībnieks, kas savu spēli jau pabeidzis, tad, vērojot cita galdiņa spēli, ir aizliegts izteikt spēlētājiem dzirdamus komentārus un sniegt padomus. Iejaukšanās spēlē no malas (pat ar šķietami nekaitīgu repliku) var ietekmēt spēles iznākumu un tāpēc nav pieļaujama! Dalībnieks, kas veic šādu iejaukšanos, atkarībā no tās „kaitīguma pakāpes” var saņemt no brīdinājuma līdz pat diskvalifikācijai (galvenā tiesneša lēmums).
• Visas spēles tiek spēlētas ar pamatspēles „Katan” Baltijas versiju. Komunikācija spēles gaitā notiek latviešu valodā, taču visi spēles dalībnieki drīkst vienoties arī par citu valodu.
ORGANIZĒTĀJI VIENMĒR IR GATAVI ATRISINĀT CITUS JAUTĀJUMUS, KAS RODAS SPĒLES GAITĀ. JA GADĀS NESKAIDRA SITUĀCIJA, NEKAVĒJIETIES GRIEZTIES PĒC PALĪDZĪBAS!

Lauamängu “Catan” reglement

Mänguvoorude väljakuulutamine
Enne iga mänguvooru valmistatakse korraldajate poolt ette nimekiri, kuhu on kantud meistrivõistlustel osalejate nimed tähestiku järjekorras. Iga mängija nime taga on kirjas laua number, kus nad peavad järgmise vooru mängu mängima. Iga mängija otsib vastava laua üles. Enne iga mängu algust ja mänguvälja ettevalmistust selgitavad mängijad alustamisjärjekorra.

Mänguvälja ettevalmistus
Kõik mängud mängitakse “Catani” põhimänguga. Kasutatakse muutlikult ülesehitatud mänguvälja. Mänguväli valmistatakse ette mängija poolt, kes alustab mängu kõige viimasena, v.a. finaalimäng, kus mängulaud valmistatakse ette turniiri korraldajate poolt. Mängulaua ettevalmistamisel tuleks tegutseda järgmiselt:
1. Segage maismaaväljad omavahel pimesi.
2. Andke väljade kuhi ühele kaasmängijatest “tõstmiseks”.
3. Laduge maismaaväljad spiraalselt päripäeva.
4. Seejärel laduge saare ümber meri ja sadamad, alustades raami ladumist esimesest lauale asetatud maismaaväljast.
5. Maismaaväljadele asetatakse numbrikettad, alustades esimesena lauale asetatud maismaaväljast ja suundudes spiraalselt mänguvälja sisemusse. Kui esimene asetatud maismaaväli on kõrb, asetatakse esimene numbriväli kõrbeväljast järgmisele väljale. Kõrbeväljale numbriketast ei asetata.
6. Segage hoolikalt arengukaardid pildiga allpoole.
7. Andke arengukaartide pakk ühele kaasmängijale “tõstmiseks” ning asetage arengukaardid seejärel selleks ettenähtud alusele.

Mängu käik ja mängureeglid
Kõik mängud turniiril mängitakse „Catani” põhimängu versiooniga. Mängu käigu osas ei ole turniiri korraldajad kehtestanud mingeid erireegleid, seega tuleb mängu käigus järgida „Catani” põhimänguga kaasaolevaid reegleid. Kui mängu käigus tekib reeglite tõlgendamisel mängijatel arusaamatusi ja eriarvamusi, tuleb nende lahendamiseks kutsuda lauda korraldajate esindaja, kes lahendab arusaamatused.

Esimene mäng:
Mängijad loositakse arvuti abil suvalises järjekorras laudadesse. Kui osalejate arv ei jagu lõplikult neljaga, siis moodustatakse osad lauad vaid kolme mängijaga. Mängijad otsustavad mängu alustamisjärjekorra visates korraga kahte täringut. Alustab kõige suurema summa saanud mängija. Kui kaks või enam mängijat said võrdselt suurima summa, siis peavad nad uuesti täringuid viskama, kuni on selgunud ainult üks kõrgeima numbrisummaga mängija. See mängija asetab esimesena oma küla ja kõik mängijad järgnevad talle kellaosuti liikumise suunas. Viimasena alustav mängija valmistab ette mängulaua vastavalt ülalkirjeldatud reeglitele ning täidab pankuri ülesandeid.

Teine mäng:
Mängijad järjestatakse edetabelisse vastavalt esimeses mänguvoorus saavutatud tulemustele, misjärel nad jagatakse laudkondadeks: 1. – 4. koht – esimeses lauas, 5. – 8. koht – teises lauas, ja nii edasi. Kui mängijate arv ei jagu neljaga, siis tulemustabeli viimased mängijad paigutatakse laudadesse, kus on ainult 3 mängijat. Iga mängija, alustades kõige kõrgema skooriga mängijast, valib oma alustamisjärjekorra. Seepärast võib juhtuda, et mängijad peavad pärast järjekorra väljaselgitamist oma kohti mängulauas üksteisega vahetama, et tagada mängu kulgemine päripäeva. Kõige madalama edetabelikohaga mängija valmistab ette mängulaua vastavalt ülalkirjeldatud reeglitele ning täidab pankuri ülesandeid.

Kolmas ja neljas mäng:
Mängijad valivad oma alustamisjärjekorra ja selgitavad välja mängulaua ettevalmistaja ning pankuri täpselt samamoodi, nagu teises mängus. Ainus vahe on selles, et kolmanda mängu eel tulemuste edetabeli koostamisel võetakse arvesse ka teise mängu tulemus ning neljanda mängu tulemuste koostamisel eelneva kolme vooru tulemused.

Mängu kestus
Kuna meistrivõistluste ajakava on tihe, on ühe mängu maksimumkestuseks 1 tund ja 30 minutit. Kui ükski mängija lauas ei ole kogunud 1 tunni möödudes 8 võidupunkti, antakse käigukorra ajaks igale mängijale aega 1 minut. Kui mäng on kestnud 1 tund ja 30 minutit, lõpetatakse see koheselt ilma võitjat välja selgitamata. Loomulikult ei soovi keegi mängijatest sellist situatsiooni, seepärast jälgi ise, et Sinu käigukord ei veniks liiga pikaks ning juhi ka mängukaaslaste tähelepanu sellele, et nad ei kulutaks oma käigukorra ajal asjatult aega, kui mäng liigselt venima hakkab.

Pankur
Pankur väljastab ja võtab vastu loodusvarade kaarte ja arengukaarte. Teistel mängijatel ei ole õigust mängu jooksul ise pangast kaarte võtta ega neid sinna panna. Juhul, kui pankuri kohustusi täitev mängija teeb enda nimel pangaga tehinguid, on kohustatud teistele mängijatele kuuldavalt teatama, milliseid tehinguid ta hetkel pangaga teeb (milliseid kaarte ja kui palju ta panka annab või sealt võtab). Kui mängija, kes peab täitma pankuri rolli ei ole kindel, et ta oma kohustuste täitmisega hakkama saab, võivad mängijad omavahel kokku leppida, et keegi teine täidab pankuri kohustusi.

Edetabeli moodustamise põhimõtted
Edetabelisse kantakse tulemusi vastavalt kolmele kriteeriumile (tähtsuse järjekorras):
• Võitude kogusumma (3 võiduga mängijal on edetabelis alati kõrgem koht kui 2 võiduga mängijal).
• Võidupunktide kogusumma (kui mängijatel on samapalju võite, on edetabelis eespool mängija, kes on kogunud rohkem võidupunkte).
• Mängija võidupunktide osakaal (%VP) – harvadel juhtudel, kui mitu mängijat on sarnase võitude arvu ja sarnase võidupunktide arvuga, määratakse koht edetabelis kindlaks mängija võidupunktide osakaaluga. Mängija võidupunktide osakaal määratakse kindlaks, jagades tema kogutud võidupunktid ühes mängus kõigi selles mängus saadud võidupunktidega. Et selgitada välja võidupunktide osakaal kolme mängijaga mängus, liidetakse kõigile mängus kogutud võidupunktidele mängus saadud keskmine punktisumma. Kui seda korrektuuri ei tehtaks, saaks 3 mängijaga mängust parema suhte ning ebaloomuliku eelise.
Märkus: Kui peaks tekkima situatsioon, kus mitmel mängijal on kõiki kolme kriteeriumit arvestades võrdne tulemus, võetakse arvesse osalejate meistrivõistlustele registreerumise aega – ajahetke, millal osaleja saatis registreerumiseks vajalikud kontaktandmed korraldajatele. Varem registreerunud mängija saab võrdse tulemuse korral edetabelis kõrgema positsiooni.
Mängu lõppedes arvestatakse mängijate võidupunktide kokkulugemisel iga mängija võidupunktidele juurde ka veel avamata võidupunkti kaartide summa. Maksimaalne võidupunktide summa, mida ühest mängust võib teenida, on 10. Kui mängu võitja on kokku kogunud rohkem kui 10 võidupunkti (näiteks mitte avades oma võidupunktide kaarte ja/või saades pikima kaubatänava või suurima rüütliväe kaardi, kui tal on 9 võidupunkti), läheb mänguprotokolli tulemusena kirja 10 võidupunkti.

Mängu protokollivorm
Iga mänguvooru alguses jagatakse igale lauale protokolli vorm, kuhu on kirjutatud laua number, mängu number, mängijate nimed, soovitud mängunuppude värvid ning tabel võidupunktide ülesmärkimiseks. Mängijad näitavad üksteisele oma osalejakaarte, tõestamaks, et nemad on protokollis märgitud isikud. Pärast võidupunktide protokolli märkimist mängu lõpus kinnitavad kõik mängus osalenud oma allkirjaga, et nad nõustuvad kirjapandud tulemustega.
Mängunuppude värvi valik
Igas mängus peavad mängijad valima endale mängunuppude värvi. Kui osaleja on registreerumisel märkinud endale soovitava värvivaliku, kantakse see info ka mänguprotokolli vormile, kuid see ei taga mängijale kindlalt soovitud mängunuppude värvi. Kui mängija on oma mängus ainuke, kes on avaldanud soovi kindla värviga mängida, saab ta seda teha. Kui ühe värviga soovivad mängida mitu mängijat, saab soovitud värvi mängnupud endale edetabelis kõrgemal kohal olev mängija. Enne esimest vooru (kui edetabelit ei ole veel moodustunud), lahendatakse võimalikud konfliktid värvide valikul registreerumis järjekorraga.

Märkused
• Ära venita oma käigukorda liialt pikaks ning austa teiste mängijate aega! Kui keegi ei vasta Sinu kauplemispakkumisele, tähendab see ilmselt, et keegi ei soovi Sinuga hetkel kaupa teha. Kuna mänguaeg turniiril on limiteeritud, võivad korraldajad sätestada igale käigukorrale ajalimiidi ning samuti lõpetada mängu ilma võitjat väljaselgitamata.
• Kui Sinu lauas on mäng lõppenud, kirjutage mänguprotokollile üles tulemused ning viige protokoll korraldajatele.
• Ärge pakkige mängulauda mängu lõppedes kokku – säilitage seis mängulaual täpselt sellisena nagu see mängu lõppedes oli ning kutsuge laua juurde kohtunik, kes mängulauda pildistades fikseerib lõppseisu.
• Täringuid tuleb mängulaual veeretada, neid ei tohi lihtsalt lauale “panna”. Kui üks täringutest kukub laualt maha või jääb seisma nii, et number ei ole üheselt tuvastatav, tuleb mõlemaid täringuid uuesti veeretada.
• Mängija käigukord lõpeb siis, kui ta on täringud üle andnud oma vasakul käel istuvale mängijale. Täringuid võib aktiivne mängija anda käest kätte või asetades need järgmise mängija ette lauale. Passiivne mängija ei tohi aktiivse mängija käest täringuid ära võtta ning otsuse, millal oma käigukord lõpetada, saab teha ainult aktiivne mängija. Soovitav on ka oma käigukorra lõpus teisi mängijaid sõnaliselt teavitada, öeldes täringuid üle andes näiteks „Lõpetasin käigu.” vms.
• Mängus osalejad vastutavad ja kontrollivad ise, et kõigist mängureegliteks kinni peetaks. Kui pärast mingit valetegevust (reeglitega mitte kooskõlas olevat tegevust) on alustatud juba uut tegevust, ei ole enam võimalik mängu käiku “tagasi pöörata” ja viga parandada. Näiteks, kui täringutega visati “seitse” ja unustati röövel ümber paigutada ning on juba alanud ehitamine, ei tohi röövlit enam liigutada. Samuti kui ehitamise eest on materjalid antud panka ning samas unustati ehitatav objekt kaardile panna, ei ole pärast oma käigukorra üleandmist võimalik enam ehitatavat objekti mängulauale asetada ega loodusvarade kaarte pangast tagasi saada.
• Kokkulepped väljaspool mängureegleid (näiteks lubadus anda vastasele limonaadi, kui ta blokeerib röövliga Sinu asemel kedagi teist) ei ole siduvad, ning neid võib igal ajal murda. Loomulikult võivad teised mängijad sellist käitumist mitte viisakaks pidada. Sama kehtib mängu käigus tekkivate liitude kohta – need ei ole mängureeglitega keelatud, kuid neid võib igal hetkel lõpetada ja uusi liite ja kokkuleppeid sõlmida.
• Mängu käigus ei ole keelatud mõjutada vastase tehtavaid otsuseid sõnaliselt, kuid arvesta, et teised mängijad võivad seda käsitleda manipuleerimisena ning Sind ka selle eest „karistada” – näiteks Sinuga mitte kaubelda, asetada Sinu väljale röövli või kasutada muid reeglitega lubatud võimalusi.
• Igasugune füüsiline sekkumine, vastaste mõjutamine või ähvardamine enne mängu, mängu ajal või pärast mängu on täielikult lubamatu ning toob endaga kaasa kohese diskvalifitseerimise kogu turniirilt.
• Kui Sa oled tulnud osalejatele kaasa elama või oled juba oma mängu lõpetanud, jälgi palun mängu ilma seda valjuhäälselt kommenteerimata. Mängu ajal on mängus mitte osalevatel isikutel keelatud mängus osalejatega suhtlemine ja neile nõu andmine. Mängu mõjutamine väljastpoolt (kasvõi pealtnäha süütu lause mõnelt mängu jälgijalt) võib tõsiselt mõjutada mängu käiku ja on seetõttu lubamatu.
• Kõik mängud mängitakse kasutades eestikeelset “Catan” põhimängu ja selle reegleid.
• Suhtluskeel mängimise ajal on eesti keel, kuid kui see on vastuvõetav kõigile mängijatele, võib soovi korral suhelda ka mõnes muus keeles.

Korraldajad on valmis alati lahendama probleeme ja vastama küsimustele, mis mängu ajal esile kerkivad. Kui on tekkinud situatsioon, mille lahendamisel vajate abi või soovite midagi küsida ja täpsustada, pöörduge koheselt kohtunike poole!

ATMINTINĖ

Raundo pradžia
Prieš kiekvieną raundą atspausdinamas sąrašas, kuriame žaidėjai matys savo reitingą ir stalo numerį, prie kurio žais šiame raunde.
Žaidimo lauko paruošimas
Žaidimo lauką paruošia žaidėjas su žemiausiu reitingu (išskyrus finalą). Laukas paruošiamas šia tvarka:
1. Sudedamas rėmas.
2. Lauko kortelės sumaišomos ir padedamos paveiksliuku žemyn.
3. Užpildoma sausumos dalis – kortelės dedamos nuo skaičiumi „1“ pažymėto rėmelio kampo pagal laikrodžio rodyklę link lauko centro.
4. Skaičiai dedami ant laukelių pagal abėcėlę (raides kitoje pusėje), pradedant nuo laukelio „1“ kampe, pagal laikrodžio rodyklę.
5. Permaišomos išsivystymo kortelės.

PIRMA DIENA
Žaidžiami 4 raundai. Pirmam raundui žaidėjai parenkami atsitiktine tvarka. Jeigu žaidėjų skaičius yra nelyginis prie paskutinio stalo (stalų) bus 3 žaidėjai, ne 4.
Kiekviename raunde žaidėjų ėjimo eiliškumas nustatomas, metant kauliukus. Daugiausiai išritęs eina pirmas. Kiti žaidėjai – nuo pirmo pagal laikrodžio rodyklę. Jei kažkas išrito vienodą skaičių – tie žaidėjai meta kauliukus dar kartą. Mažiausią skaičių išmetęs žaidėjas tampa raundo bankininku.
Figūrėlių spalvą žaidėjai pasirenka pagal reitingą – pirmas renkasi didžiausią reitingą turintis žaidėjas. Pirmame raunde spalvos pasirenkamos pagal pirmo ėjimo eiliškumą.
Kiekvieno raundo laikas yra apribojamas 1:30 val. Pirmai valandai pasibaigus nustatomas 1 minutės laiko limitas kiekvienam žaidėjui. Praėjus 1:25 val. organizatoriai duodą įspėjamąjį signalą, o po 5 minučių stabdo žaidimą (išlieka tikimybė kad nebus nugalėtojo – tas atsilieps žaidėjų reitingui).
ANTRA DIENA
Po pirmos dienos TOP 32 (pagal reitingą) žaidėjų kviečiami žaisti atkrintamuosiuose randuose. Atkrintamieji raundai vyks pirmos dienos tvarka.
Finalinio žaidimo nugalėtojas skelbiamas čempionato nugalėtoju (neatsižvelgiant į bendrą reitingą).
SVARBU
Reitingas apskaičiuojamas pagal pergalių skaičių, pergalės taškų skaičių ir tik po to – pergalės taškų %. Taigi, žaidėjas su 1 pergale visuomet bus aukščiau už žaidėją su 0 pergalių.
Nesužaistos pergalės taškų kortelės pridedamos prie bendro rezultato.
Pasibaigus kiekvienam raundui žaidėjai užpildo žaidimo protokolo formą, pasirašo ir atiduoda sekretoriatui.
Kauliukai turi būti ridenami tinkamai. Jeigu vienas kauliukas nukrenta nuo stalo, turite perridenti juos abu. Kauliukui nukritus nelygiai (ant briaunos, į kažką atsirėmus ir pan.) ir nesant vieningo sutarimo tarp žaidėjų dėl rezultato užskaitymo – abu kauliukai turi būti metami iš naujo.
Žaidėjai prisiima atsakomybę už taisyklių laikymąsi. Jeigu buvo išridentas 7 bet pamiršta, kad reikia perkelti plėšiką, ir buvo pradėtas prekybos, keitimosi etapas – plėšiko perkelti nebegalima. Be abejo, jeigu aktyvus žaidėjas nori pradėti prekybos etapą ir kažkas jam primena kad reikia perkelti plėšiką – jis negali tiesiog atsisakyti jo perkelti. Ta pati taisyklė galioja ir kelių, gyvenviečių ar miestų pastatymui – jeigu žaidėjo ėjimo metu jis sumokėjo atitinkamas resursų kortas, bet pamiršo padėti kelią, gyvenvietę ar miestą ir perdavė kauliukus kitam žaidėjui (kas lygu jo ėjimo pabaigai), jis nebegali to padaryti.
Visi žodiniai susitarimai neįpareigoja jūsų laikytis duotų pažadų. Tačiau pritaikoma šachmatų taisyklė – jeigu jūs atlikote fizinį veiksmą (atidavėte resursų korteles bankui, palietėte priešininko korteles, kai išridenote 7 ir pasirinkote vagystės objektu būtent tą žaidėją) negalite veiksmo atšaukti.
Draudžiama įtakoti žaidėjų sprendimus fiziniais veiksmais.
Jeigu stebite žaidimą, draudžiama komentuoti jį bet kokiu būdu, kuris gali būti išgirstas žaidėjų prie šio stalo. Jeigu nepaisysite šios taisyklės, galite būti diskvalifikuotas arba paprašytas pasitraukti nuo stalo toliau.


Coming soon.
The maximum number of participants is 24 people. All tournament players are divided into 4 groups. Each member of the group plays one game with each other, but the two best of each group get into the quarterfinals. The winners of the quarterfinals continue to fight in the semifinals, and finally the semifinal winners play in the final. The losers of the semifinals play the match for the 3rd place. In the first stage (group games), 2 points are awarded for each victory, no points are received for loss. In the case of a draw, each player gets 1 point. If two or more players have the same group points, the best one is determined by the total games points difference (all points received minus all points lost).
The division into groups is based on the players’ rating, which was obtained through participation in previous Carcassonne Latvija tournaments. The new members are divided into groups randomly.
Anyone who gets to at least quarterfinals stage, will receive special prizes from Hans im Glück.

Game rules
In all rounds at each table games are played with two players.
All games are played using one of Carcassonne spin-off games, including: Carcassonne: Hunters and Gatherers, The Ark of the Covenant, Carcassonne: The Castle, Carcassonne: The City, Carcassonne: The Discovery, Carcassonne: New World, Carcassonne: South Seas, Carcassonne: Gold Rush, Carcassonne: Over Hill and Dale, Carcassonne: Star Wars, Carcassonne: Amazonas and Carcassonne: Winter Edition. Each game is played with another spin-off game, i.e. the spin-offs are never repeated throughout the tournament (if possible). For each game the spin-off is chosen randomly. An expansion (if one exists for the specific game) may be added during the final game and the game for the 3rd place.
In the first game a randomly chosen player starts, in other games – the player who currently has the best point difference coefficient.
One game is played in about 40 minutes. The time will not be strictly controlled, but it isn’t allowed to delay the game intentionally.
The game table is the natural border of the playing field. If a player wants, he can move all the tiles out of the sidelines to free up the space for new tile. However, if the width of the playing area has reached the maximum size, new tiles cannot be added to the table from those sides.
The player’s opponent is responsible for the error control. For example, if he doesn’t notice that the tile is placed so that one of the sides does not match, but he has already drawn out his tile, then the error cannot be corrected any more. The same applies to follower placement into a feature, which already has another follower. The only exception is, if you have not noticed that the feature has already been completed. In this case, the player can remove his own follower from the tile and count points.
Carcassonne’s basic rules must be known before the tournament. The differences between the rules of the spin-off games will be shortly introduced before a specific match.

Maksimālais dalībnieku skaits ir 24 cilvēki. Visi turnīra dalībnieki dalās 4 grupās. Katras grupas dalībnieki spēlē savā starpā vienu spēli, bet divi labākie no katras grupas nokļūst ceturtdaļfinālā. Ceturtdaļfinālu uzvarētāji turpina cīņu pusfinālā, un beidzot pusfinālu uzvarētāji spēlē finālu. Pusfināla zaudētāji spēlē savā starpā maču par 3. vietu. Pirmajā posmā (grupas spēles) par katru uzvaru tiek piešķirti 2 punkti, par zaudējumu punkti netiek saņemti. Neizšķirta gadījumā katrs spēlētājs saņem 1 punktu. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds grupas punktu skaits, labāko noteic pēc kopējas punktu starpības (visi saņemtie punkti mīnuss visi zaudētie punkti).
Dalībnieku sadalīšana grupās notiek ņemot vērā spēlētāju reitingu, kas tika iegūt piedaloties iepriekšējos Carcassonne Latvija rīkotos turnīros. Jaunie dalībnieki tiek sadalīti pa grupām pēc nejaušības principa.
Visi, kas sasniegs vismaz ceturtdaļfināla stadiju, saņems speciālas balvas no Hans im Glück.

Spēles noteikumi
Visos raundos pie katra galdiņa spēlē divi spēlētāji.
Visas spēles tiek spēlētas, izmantojot vienu no Carcassonne atvasinātām spēlēm. Turnīrā tiks izmantotas sekojošas Carcassonne atvasinātas spēles: Carcassonne: Mednieki un Vācēji, Derības Šķirsts, Carcassonne: Pils, Carcassonne: Pilsēta, Carcassonne: Jaunas zemes, Carcassonne: Jaunā pasaule, Carcassonne: Dienvidu jūras, Carcassonne: Zelta drudzis, Carcassonne: Pāri kalniem, pāri lejām, Carcassonne: Zvaigžņu kari, Carcassonne: Amazone un Carcassonne: Ziemas izlaidums. Katra spēle notiek ar citu atvasināto spēli, t.i., visā turnīra garumā spēles nekad neatkārtojās (ja tas ir iespējams). Katrai spēlei spēles komplekts tiek izvēlēts pēc nejaušības principa. Fināla spēlē un spēlē par 3. vietu atvasinātai spēlei var tikt pievienots paplašinājums (ja tāds eksistē šai konkrētai spēlei).
Pirmajā spēlē uzsāk nejauši izvēlēts spēlētājs, pārējās spēlēs – spēlētājs, kuram šobrīd ir labākais kopējas punktu starpības rādītājs.
Vienas spēles laiks ir aptuveni 40 minūtes. Laiks netiks strikti kontrolēts, tomēr nedrīkst tīši kavēt spēli.
Spēles galds ir dabiska teritorijas robeža. Ja spēlētājs vēlas, viņš var pārbīdīt visus izliktos lauciņus tālāk no malas, lai izbrīvētu vietu uzliekamajam lauciņam. Taču, ja laukuma platums ir sasniedzis maksimālo izmēru, jaunus lauciņus pievienot galda malās nedrīkst.
Par kļūdu kontroli ir atbildīgs spēlētāja pretinieks. Piemēram, ja viņš nepamana, ka ir nolikts lauciņš tā, ka kāda no malām neatbilst, taču viņš ir jau izvilcis savu lauciņu, tad kļūda vairs nav labojama. Tāpat ir ar pavalstnieku uzlikšanu īpašumā, kur jau ir cits pavalstnieks. Izņēmums ir, ja nav pamanīts, ka īpašums ir jau agrāk pabeigts. Tādā gadījumā spēlētājs ārpus kārtas var noņemt no laukuma savu pavalstnieku un ieskaitīt punktus.
Carcassonne pamatspēles noteikumi ir jāzina pirms turnīra. Atvasināto spēļu noteikumu atšķirības īsumā varēs noklausīties pirms konkrētas spēles.


Coming soon.
The maximum number of participants is 24 people. All tournament players are divided into 4 groups. Each member of the group plays one game with each other, but the two best of each group get into the quarterfinals. The winners of the quarterfinals continue to fight in the semifinals, and finally the semifinal winners play in the final. The losers of the semifinals play the match for the 3rd place. In the first stage (group games), 2 points are awarded for each victory, no points are received for loss. In the case of a draw, each player gets 1 point. If two or more players have the same group points, the best one is determined by the total games points difference (all points received minus all points lost).
The division into groups is based on the players’ rating, which was obtained through participation in previous Carcassonne Latvija tournaments. The new members are divided into groups randomly.
Anyone who gets to at least quarterfinals stage, will receive special prizes from Hans im Glück.

Game rules
In all rounds at each table games are played with two players.
All games are played using one of Carcassonne spin-off games, including: Carcassonne: Hunters and Gatherers, The Ark of the Covenant, Carcassonne: The Castle, Carcassonne: The City, Carcassonne: The Discovery, Carcassonne: New World, Carcassonne: South Seas, Carcassonne: Gold Rush, Carcassonne: Over Hill and Dale, Carcassonne: Star Wars, Carcassonne: Amazonas and Carcassonne: Winter Edition. Each game is played with another spin-off game, i.e. the spin-offs are never repeated throughout the tournament (if possible). For each game the spin-off is chosen randomly. An expansion (if one exists for the specific game) may be added during the final game and the game for the 3rd place.
In the first game a randomly chosen player starts, in other games – the player who currently has the best point difference coefficient.
One game is played in about 40 minutes. The time will not be strictly controlled, but it isn’t allowed to delay the game intentionally.
The game table is the natural border of the playing field. If a player wants, he can move all the tiles out of the sidelines to free up the space for new tile. However, if the width of the playing area has reached the maximum size, new tiles cannot be added to the table from those sides.
The player’s opponent is responsible for the error control. For example, if he doesn’t notice that the tile is placed so that one of the sides does not match, but he has already drawn out his tile, then the error cannot be corrected any more. The same applies to follower placement into a feature, which already has another follower. The only exception is, if you have not noticed that the feature has already been completed. In this case, the player can remove his own follower from the tile and count points.
Carcassonne’s basic rules must be known before the tournament. The differences between the rules of the spin-off games will be shortly introduced before a specific match.

Maksimālais dalībnieku skaits ir 24 cilvēki. Visi turnīra dalībnieki dalās 4 grupās. Katras grupas dalībnieki spēlē savā starpā vienu spēli, bet divi labākie no katras grupas nokļūst ceturtdaļfinālā. Ceturtdaļfinālu uzvarētāji turpina cīņu pusfinālā, un beidzot pusfinālu uzvarētāji spēlē finālu. Pusfināla zaudētāji spēlē savā starpā maču par 3. vietu. Pirmajā posmā (grupas spēles) par katru uzvaru tiek piešķirti 2 punkti, par zaudējumu punkti netiek saņemti. Neizšķirta gadījumā katrs spēlētājs saņem 1 punktu. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds grupas punktu skaits, labāko noteic pēc kopējas punktu starpības (visi saņemtie punkti mīnuss visi zaudētie punkti).
Dalībnieku sadalīšana grupās notiek ņemot vērā spēlētāju reitingu, kas tika iegūt piedaloties iepriekšējos Carcassonne Latvija rīkotos turnīros. Jaunie dalībnieki tiek sadalīti pa grupām pēc nejaušības principa.
Visi, kas sasniegs vismaz ceturtdaļfināla stadiju, saņems speciālas balvas no Hans im Glück.

Spēles noteikumi
Visos raundos pie katra galdiņa spēlē divi spēlētāji.
Visas spēles tiek spēlētas, izmantojot vienu no Carcassonne atvasinātām spēlēm. Turnīrā tiks izmantotas sekojošas Carcassonne atvasinātas spēles: Carcassonne: Mednieki un Vācēji, Derības Šķirsts, Carcassonne: Pils, Carcassonne: Pilsēta, Carcassonne: Jaunas zemes, Carcassonne: Jaunā pasaule, Carcassonne: Dienvidu jūras, Carcassonne: Zelta drudzis, Carcassonne: Pāri kalniem, pāri lejām, Carcassonne: Zvaigžņu kari, Carcassonne: Amazone un Carcassonne: Ziemas izlaidums. Katra spēle notiek ar citu atvasināto spēli, t.i., visā turnīra garumā spēles nekad neatkārtojās (ja tas ir iespējams). Katrai spēlei spēles komplekts tiek izvēlēts pēc nejaušības principa. Fināla spēlē un spēlē par 3. vietu atvasinātai spēlei var tikt pievienots paplašinājums (ja tāds eksistē šai konkrētai spēlei).
Pirmajā spēlē uzsāk nejauši izvēlēts spēlētājs, pārējās spēlēs – spēlētājs, kuram šobrīd ir labākais kopējas punktu starpības rādītājs.
Vienas spēles laiks ir aptuveni 40 minūtes. Laiks netiks strikti kontrolēts, tomēr nedrīkst tīši kavēt spēli.
Spēles galds ir dabiska teritorijas robeža. Ja spēlētājs vēlas, viņš var pārbīdīt visus izliktos lauciņus tālāk no malas, lai izbrīvētu vietu uzliekamajam lauciņam. Taču, ja laukuma platums ir sasniedzis maksimālo izmēru, jaunus lauciņus pievienot galda malās nedrīkst.
Par kļūdu kontroli ir atbildīgs spēlētāja pretinieks. Piemēram, ja viņš nepamana, ka ir nolikts lauciņš tā, ka kāda no malām neatbilst, taču viņš ir jau izvilcis savu lauciņu, tad kļūda vairs nav labojama. Tāpat ir ar pavalstnieku uzlikšanu īpašumā, kur jau ir cits pavalstnieks. Izņēmums ir, ja nav pamanīts, ka īpašums ir jau agrāk pabeigts. Tādā gadījumā spēlētājs ārpus kārtas var noņemt no laukuma savu pavalstnieku un ieskaitīt punktus.
Carcassonne pamatspēles noteikumi ir jāzina pirms turnīra. Atvasināto spēļu noteikumu atšķirības īsumā varēs noklausīties pirms konkrētas spēles.

TICKET TO RIDE

Ticket to Ride Balticon 2017 turnīra nolikums

Datums un vieta
Turnīrs notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā, Mūkusalas iela 3, Baltijas galda spēļu festivāla BaltiCon ietvaros, svētdien, 2017. gada 26. novembrī. Sākums – 10:30.
Vispārējie noteikumi
Maksimālais dalībnieku skaits ir 24 cilvēki. Pirmajā posmā katrs turnīra dalībnieks spēlē divas spēles, uz Āmerikas kartes un Eiropas kartes. Četri labākie spēlētāji nokļūst pusfinālā, bet pusfinālu uzvarētāji spēlē finālu. Pusfināla otro vietu ieguvēji spēlē savā starpā maču par 3. vietu. Pirmajā posmā (kvalifikācijas spēles) par 1. vietu tiek piešķirti 4 punkti, par 2. vietu – 3 punkti, par 3. vietu – 2 punkti un par 4. vietu – 1 punkts. Neizšķirta gadījumā katrs iesaistītais spēlētājs saņem vienādu (maksimālo) punktu skaitu. Labākos spēlētājus nosaka pēc kvalifikācijas spēļu punktu skaita. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits pirmā posma beigās, labāko nosaka pēc uzvaru skaita, bet, ja arī šis rādītājs ir vienāds, tad labāko nosaka pēc speciāli izrēķināta koeficienta.
Pirmajā posmā dalībnieki tiek sadalīti pa galdiņiem pēc nejaušības principa.
Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems balvas no Hobbyshop. Turnīra uzvarētājs saņems galveno balvu – Hobbyshop dāvanu karti 40 EUR vērtibā.
Spēles noteikumi
Kvalifikācijas raundā pie katra galdiņa spēlē četri spēlētāji, pusfinālā, finālā un spēlē par 3. vietu – divi spēlētāji.
Visas spēles tiek spēlētas, izmantojot Ticket to Ride pamatspēli, Āmeriku vai Eiropu. Fināla spēlē tiek izmantota Ticket to Ride: Rails&Sails spēles pasaules karte.
Visās spēlēs uzsāk nejauši izvēlēts spēlētājs.
Vienas spēles laiks ir aptuveni 60 minūtes. Laiks netiks strikti kontrolēts, tomēr nedrīkst tīši kavēt spēli.
Par kļūdu kontroli ir atbildīgi spēlētāja pretinieki. Gadījumā, ja spēlētājiem rodas strīdu situācija, galīgo lēmumu pieņem galvenais tiesnesis.
Ticket to Ride pamatspēles noteikumi ir jāzina pirms turnīra.